Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NGU050504.jpg
  EM
  Instrument
  Apparat
  Måleinstrument
  Dobbeltramme
  Elektromagnetiske målinger
  GM 1934 Joma Måleutstyr Dobbeltramme "Bilde nr. 1 viser en såkalt "dobbeltramme". Dobbeltrammen ble montert fast til en målebro (kompensator) samt en forsterker satt for seg på en bæremeis. Dobbeltrammen ble brukt ved EM horisontalfeltmålinger. Så vel de arkiverte observasjoner som Bilde nr. 2 viser at dobbeltrammen ble anvendt i feltet i 1934. Dobbeltrammen sees til venstre for teltet. Målingene med dobbeltrammen ble utført av 2 mann. En forbedret utgave av dobbeltrammen ble tatt i bruk et par år senere. P.S. jan 1982.
 • NGU003410x.jpg
 • NGU101549.jpg
  Forvikfjellet, Visten Panorama Feltarbeidet er ikke over, det er kake igjen! Her frå flogene på Forvikfjellet, med utsikt austover mot Lomsdal-Visten nasjonalpark. Området er del av Trollfjell geopark og kan vise til spektakulær og variert geologi.
 • NGU101532.jpg
  Elv
  Vann
  Den tørre sommeren er et vagt minne nå som høststormene har satt inn. Her er bilde fra Nidelva i Trondheim som har høy vannføring etter mye nedbør i september og tilbake til sitt «vanlige» vannivå. Bildet er tatt ved gravlunden på Øya, Tilfredsheten kirkegård.
 • NGU101533.jpg
  Elv
  Vann
  Den tørre sommeren er et vagt minne nå som høststormene har satt inn. Her er bilde fra Nidelva i Trondheim som har høy vannføring etter mye nedbør i september og tilbake til sitt «vanlige» vannivå. Bildet er tatt ved gravlunden på Øya, Tilfredsheten kirkegård.
 • NGU101530.jpg
  Elv
  Vann
  Den tørre sommeren er et vagt minne nå som høststormene har satt inn. Her er bilde fra Nidelva i Trondheim som har høy vannføring etter mye nedbør i september og tilbake til sitt «vanlige» vannivå. Bildet er tatt ved gravlunden på Øya, Tilfredsheten kirkegård.
 • NGU101531.jpg
  Elv
  Vann
  Den tørre sommeren er et vagt minne nå som høststormene har satt inn. Her er bilde fra Nidelva i Trondheim som har høy vannføring etter mye nedbør i september og tilbake til sitt «vanlige» vannivå. Bildet er tatt ved gravlunden på Øya, Tilfredsheten kirkegård.
 • NGU101528.JPG
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bilde fra Lauvåsen (nord) vest for Lundamoen tatt nordover mot Melhus. Landskapet i Trøndelag er duvende vakkert med mange nivåer. Her viser det seg frem i vakre høstfarger og nyslåtte åkre. Det er er klar grense mellom dyrket mark og skogområder. Dette kan forklares med løsmasser, sand silt og grus, avsatt under siste istid høyt opp I dalsiden og næringsrik leire avsatt av havet når isen trakk seg tilbake. Der det er skog er det mer skrinn jord, som tynnere dekker av løsmasser eller morene. Berggrunnen i Trøndelag er i seg selv næringsrik og mange planter vokser omtrent rett på fjellet. (sammenlignet med flere områder i Sør-Norge hvor "sur granitt" er næringsfattig med lite /glissen vegetasjon.) Lundamo
 • ngulogo.svg
  test
 • NGU101539.jpg
  Kartlegging
  Feltarbeid
  Kartlegging ved hjelp av spade i sørlige Trøndelag. Vi forsetter der den andre gruppa avsluttet i forrige uke, og hele laget er involvert i feltarbeidet. På letting etter metaller i sedimenter til korttransporterte masser som morene eller forvitret fjell ønsker vi å se om det finner forekomster av metaller som kan være drivverdig for gruvedrift. I tillegg samler vi inn humus, top organisk lag, for å kartlegge forurensing, det både local og langtransportert med vær og vind. Målet i år er 500 prøver som dekker den tildigere Sør-Trøndelag, siden laget fullførte Nord-Trøndelag for noen år siden. Dette arbeidet gir et god første grunnlag for mineralprospektering og en god oversikt over naturlig bakgrunn av mineraler og kjemisk sammensetning av norsk fjellgrunn / bergartene. BIldene er fra Forddalen og Forollhogna nat park. OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • NGU101537.JPG
  Kartlegging
  Feltarbeid
  Kartlegging ved hjelp av spade i sørlige Trøndelag. Vi forsetter der den andre gruppa avsluttet i forrige uke, og hele laget er involvert i feltarbeidet. På letting etter metaller i sedimenter til korttransporterte masser som morene eller forvitret fjell ønsker vi å se om det finner forekomster av metaller som kan være drivverdig for gruvedrift. I tillegg samler vi inn humus, top organisk lag, for å kartlegge forurensing, det både local og langtransportert med vær og vind. Målet i år er 500 prøver som dekker den tildigere Sør-Trøndelag, siden laget fullførte Nord-Trøndelag for noen år siden. Dette arbeidet gir et god første grunnlag for mineralprospektering og en god oversikt over naturlig bakgrunn av mineraler og kjemisk sammensetning av norsk fjellgrunn / bergartene. BIldene er fra Forddalen og Forollhogna nat park. OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • NGU101538.JPG
  Kartlegging
  Feltarbeid
  Kartlegging ved hjelp av spade i sørlige Trøndelag. Vi forsetter der den andre gruppa avsluttet i forrige uke, og hele laget er involvert i feltarbeidet. På letting etter metaller i sedimenter til korttransporterte masser som morene eller forvitret fjell ønsker vi å se om det finner forekomster av metaller som kan være drivverdig for gruvedrift. I tillegg samler vi inn humus, top organisk lag, for å kartlegge forurensing, det både local og langtransportert med vær og vind. Målet i år er 500 prøver som dekker den tildigere Sør-Trøndelag, siden laget fullførte Nord-Trøndelag for noen år siden. Dette arbeidet gir et god første grunnlag for mineralprospektering og en god oversikt over naturlig bakgrunn av mineraler og kjemisk sammensetning av norsk fjellgrunn / bergartene. BIldene er fra Forddalen og Forollhogna nat park. OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • NGU101548.JPG
  Hitlerstein
  Hvaler
  "Hitlerstein". Befaring ifbm. atlas om geologisk arv. Granittblokker utvunnet av tyskerne under andre verdenskrig. Fra Hvaler.
 • NGU101541.jpg
  Hemne
  geokjemi
  geolog
  Person
  NGUs geolog samler jordprøver i Hemne.
 • NGU101542.jpg
  Mosjøen
  Helgelandstrappa
  Øyfjellet
  Formidling
  Person
  Helgelandstrappa opp Øyfjellet i Mosjøen. Besøk i forbindelse med planlegging av NGUs bidrag til formidling av geologi.
 • NGU101535.jpg
  Mosjøen
  helgelandstrappa
  øyfjellet
  Helgeland
  Helgelandstrappa opp Øyfjellet i Mosjøen. Besøk i forbindelse med planlegging av NGUs bidrag til formidling av geologi.
 • NGU101544.jpg
  Mosjøen
  Helgelandstrappa
  Formidling
  Øyfjellet
  Helgelandstrappa opp Øyfjellet i Mosjøen. Besøk i forbindelse med planlegging av NGUs bidrag til formidling av geologi.
 • NGU101543.jpg
  Mosjøen
  Helgelandstrappa
  Formidling
  Øyfjellet
  Sherpa
  Helgelandstrappa opp Øyfjellet i Mosjøen. Besøk i forbindelse med planlegging av NGUs bidrag til formidling av geologi.