Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NGUD-035006.jpg
  hval
  hvalbein
  bein
  Dias
  grønlandshval
  Bygninger
  gård
  xx -- mangler årstall Bjørgan gård
 • NGUD-035005.jpg
  hval
  hvalbein
  bein
  Dias
  grønlandshval
  Skisse
  Isbre
  Bre
  xx -- mangler årstall Bjørgan gård Ved Bjørgan sto havet ca. 120 meter høyere enn i dag for 12-13000 år siden. Jordlagene B2 - C3 dannes, dels fra breen, dels av droppmateriale fra isfjell. Hvalen synker og blir begravd i bunnlagene. Breen rykker litt fram og avsetter morenelaget B1. Samtidig deformeres og presses lagene B2-C3
 • NGUD-035004.jpg
  hval
  hvalbein
  bein
  Dias
  grønlandshval
  Person
  geolog
  xx -- mangler årstall Bjørgan gård
 • NGUD-035003.jpg
  hval
  hvalbein
  bein
  Dias
  grønlandshval
  Bil
  Kjøretøy
  xx -- mangler årstall Bjørgan gård
 • NGUD-035001.jpg
  hval
  hvalbein
  bein
  Dias
  utgraving
  xx -- mangler årstall Bjørgan gård
 • NGUD-035000.jpg
  hval
  hvalbein
  bein
  Dias
  grønlandshval
  Person
  gravemaskin
  utgraving
  xx -- mangler årstall Bjørgan gård
 • NGU101888.jpg
  Signatur
  Steinhuggermerke
  Steinhugger
  naturstein
  Kirke
  Nidarosdomen
  Steinhuggermerke på sørsdia av Nidarosdomen
 • NGU101894.jpeg
  Fasade
  Kalkstein
  Trondheim
  2020
  Koraller
  Geologisk byvandring. Kalksteinfasade på hjørnet av Kongens gate og Apotekerveita
 • NGU101893.jpeg
  Brostein
  2020
  Trondheim
  Geologisk byvandring. Brostein ved Tordenskjoldparken i Trondheim sentrum, ved Vår Frue kirke, sett mot sør.
 • NGU101890.jpeg
  Nidarosdomen
  Vestfronten
  Statue
  2020
  Trondheim
  Geologisk byvandring. Nidarosdomens vestfront preges av statuer, utskjæringer og Rosevinduet
 • NGU101891.jpeg
  Nidarosdomen
  Tårn
  Statue
  Erkeengel
  St Mikael
  2020
  Trondheim
  Geologisk byvandring. Det nordre tårn på Nidarosdomens vestside med erkeengelen St Mikael (St. Michael) på toppen.
 • NGU101892.jpeg
  Nidarosdomen
  Erkebispegården
  heller
  Bygning
  2020
  Trondheim
  Stien fra Nidarosdomens vestside og mot Erkebispegården
 • NGU101889.jpg
  Bystein
  Brustein
  Brosteinslegging
  Brostein
  Kvartsskifer
  gneis
  granitt
  Brosteinslagte gater i Trondheim Brostein fra Almli, Orkdal Brostein fra Ingdalen, Lensvik, Orkland, Brostein fra Iddefjorden/Fredrikstad Brostein fra Portugal De fleste av brosteinene til høyre (spissen) er fra Almli i Orkdal; mest kvartsskifer, produsert på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Rennesteinen (nest øverst) er vesentlig av stein fra Ingdalen-Lensvik (gneis) produsert på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Mange av brosteinene til venstre i bildet (grå) er fra Iddefjorden/Fredrikstad. De ble dominerende tidlig på 1900-tallet. Helt øverst er det stein fra Portugal. De kom inn trolig på 1970-tallet.
 • NGU101893.jpg
  gravstein
  gravsted
  Stein
  naturstein
  heksekost
  Lademoen kirkegård
  Lademoen
  Gravsteinar er geologi. Mange gravminne er laga av granitt, eller av trondhjemitt, ein kvit granittliknande, magmatisk djupbergart danna i jordskorpa av smelta steinmasse. Geologisk er trondhjemitt ein tonalitt. Bergarten inneheld meir enn 20 prosent kvarts, i tillegg til minerala plagioklas og biotitt. Typeområdet for trondhjemitt finst på Støren, cirka 50 kilometer sør for Trondheim. Der er det småskala produksjon av blokkar, som vesentleg vert seld som fasadeplater og - nettopp gravstein. Ettersom trondhjemitt er ein nær slektning av granitt, er den både haldbar og hard.
 • NGUD-030235.tif
  Landskap
  Fra syd for Sarabrenntjern, foto mot SØ med Storfjellet og fylkesvei Åfjord - Malm.
 • NGUD-030237.tif
  Hav
  Fra Riksvei ved Rødsjøvatn mot SØ og med Rødsjø gård.
 • NGUD-030238.tif
  "Morene
  Landskap"
  Grønlia og Sollia nord for Grønsjøen sett mot NØ. Morenelandskap.
 • NGUD-030239.tif
  "Breelv
  glasifluvial avsetning"
  Fra Ørsjødalen i verran med glasifluvial avsetning nord for Lyngset.
 • NGUD-030240.tif
  "Morene
  Landskap"
  Fra Fossheia syd for oppdemte Ormsetvatnet. Man ser mot syd ned dalen mot Verrasundet og inn på Verranbladet med Mosviktårnet i bakgr. Gjennomgående tynt morenedekke ned dalen.