Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NGU101564.JPG
  geolog
  Person
  Feltarbeid
  Felt
  geokjemi
  naturressurser
  Mineralressurser
  grunnstoffer
  Mineraljakt med spade. Lag for geokjemi og hydrogeologi med hjelpere er klar for ny feltsesong. Bildet er fra Granåsen, Bymarka i Trondheim, hvor alle som skal ut i felt gjennomgikk rutinene for prøvetaking før årets feltarbeid. Den regionale kartlegging av Norge, for å finne potensielle områder for mineralressurser og fremtidig gruvedrift, er i år kommet til Hedmark. NGU skal prøveta stedegne løsmasser som ligger rett oppå fjellet. Det vil si masser som består av forvitret fjell eller morene som ikke har blitt flyttet på (over lang avstand). Dataene kan også brukes som bakgrunnsverdier når en jobber med forurenset grunn. Planen er å innehente 750 prøver i Hedmark.
 • NGU101566.jpeg
  geolog
  Person
  Feltarbeid
  Felt
  geokjemi
  naturressurser
  Mineralressurser
  grunnstoffer
  Mineraljakt med spade. Lag for geokjemi og hydrogeologi med hjelpere er klar for ny feltsesong. Bildet er fra Granåsen, Bymarka i Trondheim, hvor alle som skal ut i felt gjennomgikk rutinene for prøvetaking før årets feltarbeid. Den regionale kartlegging av Norge, for å finne potensielle områder for mineralressurser og fremtidig gruvedrift, er i år kommet til Hedmark. NGU skal prøveta stedegne løsmasser som ligger rett oppå fjellet. Det vil si masser som består av forvitret fjell eller morene som ikke har blitt flyttet på (over lang avstand). Dataene kan også brukes som bakgrunnsverdier når en jobber med forurenset grunn. Planen er å innehente 750 prøver i Hedmark.
 • NGU101567.jpg
  mineralressurser
  svovel
  pyritt
  svovelkis
  mineralkonsentrat
  produkt
  fyrstikker
  Pyritt, pyrittkonsentrat fra Stordø, Hordaland (1966) og Orkla Aktiebolag (1957), kunstig svovel og fyrstikker med svovel
 • NGU101565.JPG
  geolog
  Person
  Feltarbeid
  Felt
  geokjemi
  naturressurser
  Mineralressurser
  grunnstoffer
  Mineraljakt med spade. Lag for geokjemi og hydrogeologi med hjelpere er klar for ny feltsesong. Bildet er fra Granåsen, Bymarka i Trondheim, hvor alle som skal ut i felt gjennomgikk rutinene for prøvetaking før årets feltarbeid. Den regionale kartlegging av Norge, for å finne potensielle områder for mineralressurser og fremtidig gruvedrift, er i år kommet til Hedmark. NGU skal prøveta stedegne løsmasser som ligger rett oppå fjellet. Det vil si masser som består av forvitret fjell eller morene som ikke har blitt flyttet på (over lang avstand). Dataene kan også brukes som bakgrunnsverdier når en jobber med forurenset grunn. Planen er å innehente 750 prøver i Hedmark.
 • NGU080005a.jpg
  Person
  Morene
  Bre
  Berdalsflui endemorene. Blad Borgund 1517 III. Preboreal, dannet av en lokalbre over Berdalseken som da har fylt Berdalsflui (vatnet) fra vestsiden. Endemorenen har en merkelig ensidig og skjev form, og har to små ryggformete forlengelser ut i vatnet (sees ikke på figuren). UTM 427 870, mot NW. Fot. P. Holmsen 8/8-1968. Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til det kvartærgeologiske kart Borgund 1:50 000, 1517 III. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.087, fig. 1 s.24 https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_087.pdf
 • NGU080005.jpg
  Person
  Morene
  Bre
  Berdalsflui endemorene. Blad Borgund 1517 III. Preboreal, dannet av en lokalbre over Berdalseken som da har fylt Berdalsflui (vatnet) fra vestsiden. Endemorenen har en merkelig ensidig og skjev form, og har to små ryggformete forlengelser ut i vatnet (sees ikke på figuren). UTM 427 870, mot NW. Fot. P. Holmsen 8/8-1968. Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til det kvartærgeologiske kart Borgund 1:50 000, 1517 III. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.087, fig. 1 s.24 https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_087.pdf
 • NGU080004.jpg
  Fig. 4. Helvete canyon med store jettegryter. Blad Svatsum. UTM 362 035. J.L. Sollid fot. 11 /9-63. Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til de kvartærgeolgiske kart M 1:50 000 Svatsum 1717 I og Espedalen 1717 IV. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.088, fig. 4 s.32 https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_088.pdf
 • NGU080003.jpg
  Fig. 4. Helvete canyon med store jettegryter. Blad Svatsum. UTM 362 035. J.L. Sollid fot. 11 /9-63. Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til de kvartærgeolgiske kart M 1:50 000 Svatsum 1717 I og Espedalen 1717 IV. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.088, fig. 4, s. 32 https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_088.pdf
 • NGU080002a.jpg
  Fig. 3. Helvete canyon sør forvannskillet sør for Espedalsvatnet, blad Svatsum. UTM 362 035. J.L. Sollid fot. 11/9-63. Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til de kvartærgeolgiske kart M 1:50 000 Svatsum 1717 I og Espedalen 1717 IV. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.088, fig. 3, s. 31. https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_088.pdf
 • NGU080002.jpg
  Fig. 3. Helvete canyon sør forvannskillet sør for Espedalsvatnet, blad Svatsum. UTM 362 035. J.L. Sollid fot. 11/9-63. Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til de kvartærgeolgiske kart M 1:50 000 Svatsum 1717 I og Espedalen 1717 IV. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.088, fig. 3, s. 31. https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_088.pdf
 • NGU080001a.jpg
  Fi.g. 2. Renspylt område ved Øv. Rævsjøen under "krusgravfasen". Mot sørvest. Blad Espedalen. UTM 295 964. P. Holmsen fot. 17 /8-77 . Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til de kvartærgeolgiske kart M 1:50 000 Svatsum 1717 I og Espedalen 1717 IV. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.088, fig. 2. s. 31. https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_088.pdf
 • NGU080001.jpg
  Fi.g. 2. Renspylt område ved Øv. Rævsjøen under "krusgravfasen". Mot sørvest. Blad Espedalen. UTM 295 964. P. Holmsen fot. 17 /8-77 . Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til de kvartærgeolgiske kart M 1:50 000 Svatsum 1717 I og Espedalen 1717 IV. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.088, fig. 2. s. 31. https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_088.pdf
 • NGU080000a.jpg
  Fronten av Krusgraven breelvdelta med dødisgrop. Avsatt under "Krusgravfasen" i dreneringshistorien. Blad Espedalen. Mot nordøst. I bakgrunnen Nordbukampen. UTM 255 017. 13/7-68. P. Holmsen fot. Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til de kvartærgeolgiske kart M 1:50 000 Svatsum 1717 I og Espedalen 1717 IV. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.088, fig. 1 s. 30 https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_088.pdf
 • NGU080000.jpg
  Fronten av Krusgraven breelvdelta med dødisgrop. Avsatt under "Krusgravfasen" i dreneringshistorien. Blad Espedalen. Mot nordøst. I bakgrunnen Nordbukampen. UTM 255 017. 13/7-68. P. Holmsen fot. Bildet er publisert i: Per Holmsen. - Beskrivelse til de kvartærgeolgiske kart M 1:50 000 Svatsum 1717 I og Espedalen 1717 IV. - Norges geologiske undersøkelse, 1984. - NGU-rapport 84.088, fig. 1 s. 30 https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/84_088.pdf
 • NGU101585.jpg
  Hitra
  Melandsjø
  gruve
  Melandsjø gruver Hitra
 • NGU101586.jpg
  Hitra
  Melandsjø
  gruve
  Melandsjø gruver Hitra
 • NGU101587.jpg
  Hitra
  Melandsjø
  gruve
  Melandsjø gruver Hitra
 • NGU101562.JPG
  NGU avdeling Løkken Thulittens karakteristiske rosafarge skyldes innholdet av mangan. Navnet kommer av Ultima Thule, som betyr Det ytterste nord.
 • NGU101563.JPG
  NGU avdeling Løkken Thulittens karakteristiske rosafarge skyldes innholdet av mangan. Navnet kommer av Ultima Thule, som betyr Det ytterste nord.
 • NGU054736a.jpg
  "båt
  person"
  Eske med bilder merket Ringvassøy 1936. 84 forskjellige bilder Fra NGU054662-NGU54747