Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NGU101639.jpg
  grønnstein
  Metamorf bergart
  Grønnstein er en metamorf bergart, som dannes ved omvandling av gabbro eller basalt. Grønnstein inneholder grønne mineraler som kloritt, epidot og amfibol, derav fargen og navnet. Grønnstein finnes særlig utbredt i Trondheims-området, men finnes også langs kysten av Vestlandet til Troms. I Norge er det funnet spor etter 9500 år gamle steinbrudd, hvor det ble tatt ut grønnstein til å lage økser METAMORFE BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder
 • NGU101644.jpg
  Larvikitt
  Magmatisk bergart
  Larvikitt er oppkalt etter byen Larvik, og finnes utbredt i Vestfold og Telemark. Det er en dypbergart, med en blanding av to typer feltspat som kan gi et karakteristisk fargespill. Bergarten er dannet for ca. 290 millioner år siden, da det var sterk vulkansk aktivitet i Oslofjorden. Larvikitt er kåret til Norges nasjonalbergart og er landets viktigste naturstein. Den er brukt i mange prestisjebygg rundt om i verden. MAGMATISKE BERGARTER Stein dannet når smeltet steinmasse (magma) størkner. Dette skjer enten i jordskorpen (dyp-bergarter) i sprekker i jordskorpen (gangberg-arter) eller på jordoverflaten (dagbergarter). Kjennetegn; korn og prikker i steinen
 • NGU101636.jpg
  gneis
  Metamorf bergart
  Gneis er en av Norges vanligste bergarter. Det er en mellom- til grovkornet metamorf bergart, med karakteristisk stripet eller bølget tekstur. Bergarten har opprinnelig vært andre magmatiske eller sedimentære bergarter og har derfor stor variasjon av utseende. Gneis er den dominerende bergartstype i grunnfjellsområdene i Sør-Norge, som er dannet for mer enn en 900 millioner år siden METAMORFE BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder
 • NGU101633.jpg
  Eklogitt
  Metamorf bergart
  Eklogitt er en eksotisk bergart som domineres av rød granat og grønn pyroksen. Eklogitt er blitt dannet under høyt trykk på stort dyp i den nedre jordskorpen eller øvre mantel. Norske eklogitter er hovedsakelig dannet for 400-420 millioner år siden, under den kaledonske fjellkjedefoldningen. Finnes på kysten fra Bergen til Nordmøre. Bergarten er sjelden, og flere av de norske lokalitetene er vernet METAMORFE BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder
 • NGU101643.jpg
  Kvartsskifer
  Metamorf bergart
  Kvartsskifer/kvartsitt er en hard metamorf bergart som opprinnelig har vært sandstein. Sandstein omvandles til kvartsitt gjennom temperatur- og trykkpåvirkning. Om bergarten er skifrig betegnes den som kvartsskifer. Ren kvartsitt er vanligvis hvit til grå, men kan også ha nyanser av andre farger. Kvartsskifer er en av Norge viktigste natursteinstyper, og utvinnes blant annet i Alta og på Oppdal. En alminnelig bergart i Norge, for eksempel i Telemark, Bamble og ved Sørfjorden, mens den skifrige typen forekommer i den kaledonske fjellkjeden. METAMORFE BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder
 • NGU101635.jpg
  gabbro
  Magmatisk bergart
  Gabbro er en dybbergart med sammensetning som basalt. Bergarten består hovedsaklig av plagioklas og pyroksen, og den finnes under havbunnen, men også på kontinentene. I Norge er det en vanlig bergart som vi finner i alle fylker, store mengder finnes i Lyngen og Jotunheimen. Bergarten er massiv, grovkornet og enten mørk eller hvit og svartspettet, ofte med noe brunt eller grønt. MAGMATISKE BERGARTER Stein dannet når smeltet steinmasse (magma) størkner. Dette skjer enten i jordskorpen (dyp-bergarter) i sprekker i jordskorpen (gangberg-arter) eller på jordoverflaten (dagbergarter). Kjennetegn; korn og prikker i steinen
 • NGU101637.jpg
  granatglimmerskifer
  Metamorf bergart
  Glimmerskifer er en metamorf bergart, som består av kvarts og glimmer. Når glimmerskifer inneholder mineralet granat kalles den granatglimmerskifer. Strukturen er ofte småbølget og skifrig. I Norge finner vi glimmerskifer langs hele den kaledonske fjellkjeden. Store steinbruddsland finnes i Hyllestad, Selbu, Saltdal og Vågå, hvor mange er vernede kulturminner. Har vært mye brukt som kvernstein i Norge METAMORFE BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder
 • NGU101645.jpg
  Leirstein
  Sedimentær bergart
  Leirstein en tett sedimentær bergart, og består av sammenkittete og meget finkornete sedimenter. Leirskifer kan ofte kløves i tynne flak. Bergarten er dannet fra leire- og slamavsetninger i innsjøer eller havet. Vannet i dette slammet ble etter hvert drevet ut av nye sedimenter på toppen, og mineralene ble presset sammen til stein. Leirskifer er den vanligste bergarten i sedimentbassengene utenfor Norskekysten. På land finnes den i Oslofeltet, Trøndelag og på Svalbard SEDIMENTÆRE BERGARTER En sedimentær bergart dannes ved at sedimenter (grus, sand og leire) etterhvert forsteines. Kjennetegn; lagdeling, korn, fossiler, steiner som er kittet sammen.
 • NGU101649.jpg
  Sandstein
  Sedimentær bergart
  Sandstein er forsteinet sand, dannet ved at sandkorn er presset sammen. I likhet med vanlig sand, består sandstein hovedsakelig av korn fra mineralene kvarts og feltspat, som kittes sammen av kvarts, kalkspat eller jernforbindelser. Fargen varierer vanligvis fra gråhvit til rødbrun. Sandstein er ikke en veldig vanlig bergart i Norge, men finnes flere steder, blant annet i Oslofeltet, på Vestlandet og i Trøndelag. Sandstein er en typisk reservoarbergart, hvor man finner olje, gass og vann i for eksempel Nordsjøen. SEDIMENTÆRE BERGARTER En sedimentær bergart dannes ved at sedimenter (grus, sand og leire) etterhvert forsteines. Kjennetegn; lagdeling, korn, fossiler, steiner som er kittet sammen.
 • NGU101632.jpg
  anortositt
  Magmatisk bergart
  Anortositt er en dypbergart bestående nesten utelukkende av plagioklas. Anortositt er grovkornet, ofte lys brun til grå, men kan også være hvit. En type anortositt fra Hidra i Vest-Agder har flott fargespill kalt labradorisering, som gjør den vakker som fasadestein. Bergarten er relativ sjelden på jorda, men utgjør en stor del av månen. Den finnes likevel flere steder i Norge, først og fremst i Indre Sogn, rundt Egersund og i Bergensområdet MAGMATISKE BERGARTER Stein dannet når smeltet steinmasse (magma) størkner. Dette skjer enten i jordskorpen (dyp-bergarter) i sprekker i jordskorpen (gangberg-arter) eller på jordoverflaten (dagbergarter). Kjennetegn; korn og prikker i steinen
 • NGU101640.jpg
  Kalkstein
  Sedimentær bergart
  Kalkstein er en sedimentær bergart som består av mer enn 50 prosent karbonater, og er dannet fra forsteining og opphoping av kalkutskillende organismer (koraller, alger m.m.). Bergarten kan variere fra finkornig til grovkornig, og inneholder ofte deler av bevarte fossiler. De fleste kalkstein i Norge har blitt utsatt for metamorfose og er blitt til marmor. Helt sedimentære kalkstein finnes bare i sedimentbassengene utenfor Norskekysten, mens svakt omdannet kalkstein forekommer i Oslo-området og Trøndelag. SEDIMENTÆRE BERGARTER En sedimentær bergart dannes ved at sedimenter (grus, sand og leire) etterhvert forsteines. Kjennetegn; lagdeling, korn, fossiler, steiner som er kittet sammen.