Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NGU101639a.jpg
  grønnstein
  Metamorf bergart
  Grønnstein er en metamorf bergart, som dannes ved omvandling av gabbro eller basalt. Grønnstein inneholder grønne mineraler som kloritt, epidot og amfibol, derav fargen og navnet. Grønnstein finnes særlig utbredt i Trondheims-området, men finnes også langs kysten av Vestlandet til Troms. I Norge er det funnet spor etter 9500 år gamle steinbrudd, hvor det ble tatt ut grønnstein til å lage økser METAMORFE BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder
 • NGU101703.jpg
  Seismograf
  Seismometer
  apparat
  Instrument
  Seismograf som NGU fikk av Universitetet i Bergen for å overvåke jordskjelv i Trøndelag.
 • NGU101704.jpg
  Seismograf
  Seismometer
  apparat
  Instrument
  Seismograf som NGU fikk av Universitetet i Bergen for å overvåke jordskjelv i Trøndelag.
 • NGU101705.jpg
  Seismograf
  Seismometer
  apparat
  Instrument
  Seismograf som NGU fikk av Universitetet i Bergen for å overvåke jordskjelv i Trøndelag.
 • NGU101708.jpg
  Seismograf
  Seismometer
  Plakat
  Plakat hengt opp i forbindelse med seismograf som NGU fikk av Universitetet i Bergen for å overvåke jordskjelv i Trøndelag.
 • NGU101706.jpg
  Seismograf
  Seismometer
  apparat
  Instrument
  Seismograf som NGU fikk av Universitetet i Bergen for å overvåke jordskjelv i Trøndelag.
 • NGU101707.jpg
  Seismograf
  Seismometer
  apparat
  Instrument
  Seismograf som NGU fikk av Universitetet i Bergen for å overvåke jordskjelv i Trøndelag.
 • NGU101690.JPG
  geokjemi
  jordprøvetaking
  kurs
  jordprøver
  Kurs i mineraljordprøvetaking i forkant av geokjemisk prøvetaking-prosjekt i MINN-programmet på Nordkinn-halvøya. Kurset foregikk i Granåsen, Trondheim 16. juni 2011. Geolog undersøker steinrik mineraljord med flak av grønnskifer
 • NGU101687.JPG
  geokjemi
  jordprøvetaking
  kurs
  jordprøver
  Kurs i mineraljordprøvetaking i forkant av geokjemisk prøvetaking-prosjekt i MINN-programmet på Nordkinn-halvøya. Kurset foregikk i Granåsen, Trondheim 16. juni 2011.
 • NGU101686.JPG
  geokjemi
  jordprøvetaking
  kurs
  jordprøver
  Kurs i mineraljordprøvetaking i forkant av geokjemisk prøvetaking-prosjekt i MINN-programmet på Nordkinn-halvøya. Kurset foregikk i Granåsen, Trondheim 16. juni 2011.
 • NGU101688.JPG
  geokjemi
  jordprøvetaking
  kurs
  Kurs i mineraljordprøvetaking i forkant av geokjemisk prøvetaking-prosjekt i MINN-programmet på Nordkinn-halvøya. Kurset foregikk i Granåsen, Trondheim 16. juni 2011.
 • NGU101689.JPG
  geokjemi
  jordprøvetaking
  kurs
  jordprøver
  Kurs i mineraljordprøvetaking i forkant av geokjemisk prøvetaking-prosjekt i MINN-programmet på Nordkinn-halvøya. Kurset foregikk i Granåsen, Trondheim 16. juni 2011.
 • NGU101691.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Bytting av filament er en del av den daglige driften av et scanning elektronmikroskop (SEM) som brukes til undersøkelse av mineraler og bergarter.
 • NGU101693.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Ulike deler av holderen til et filament i et scanning elektronmikroskop (SEM) som brukes til undersøkelse av mineraler og bergarter.
 • NGU101692.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Bytting av filament er en del av den daglige driften av et scanning elektronmikroskop som brukes til undersøkelse av mineraler og bergarter.
 • NGU101694.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Ulike deler av holder til et filament. Bytting av filament er en del av den daglige driften av et scanning elektronmikroskop som brukes til undersøkelse av mineraler og bergarter.
 • NGU101699.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Festeanordning til prøveholdere til bruk I et skanning elektronmikroskop. Svalehalefestet gjør at prøveholderen ligger stabilt når prøven roteres inne I kammeret.
 • NGU101695.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Monteringsstand for prøveholder i et vakumkammer på et skanning elektronmikroskop (SEM).
 • NGU101696.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Vakumkammer et skanning elektronmikroskop (SEM) til undersøkelse av mineraler og bergarter. Prøven som skal undersøkes monteres på holderen, kammeret lukkes og luften pumpes ut.
 • NGU101700.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Montering av mellomstykke for prøveholder i et vakumkammer på et skanning elektronmikroskop (SEM).
 • NGU101701.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Montering av en spesialtilpasset prøveholder I messing i et scanning elektronmikroskop (SEM) til undersøkelse av mineraler og bergerter.
 • NGU101702.JPG
  SEM
  Skanning elektronmikroskop
  Analyseutstyr
  Laboratoriearbeid
  Vitenskap
  Drift
  Vedlikehold
  apparat
  Instrument
  Prøveholder for tynnslip av mineraler og bergarter med standardprøver til tynnslip til undersøkelser i et skanning elektronmikroskop (SEM).