Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NGU101641.jpg
  Kleberstein
  Metamorf bergart
  Kleberstein er en omvandlet bergart, som hovedsakelig består av vannholdige mineraler; talk samt kloritt, serpentin og amfibol. Fargen på kleberstein kan variere fra grønnhvit til mørkegrønn, ofte også med rustfargede felter. Bergarten er finkornet og så myk at den kan risses med en negl eller kniv. Mest kjente anvendelse i Norge er til Nidarosdomen, men bruk av kleberstein i Norge går tilbake 2500 år, og mange gamle klebersteinsuttak er i dag vernet som kulturminner. Det er forekomster av kleberstein i alle fylker, bortsett fra Vestfold og Vest-Agder. METAMORFE BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder
 • NGU101386.jpg
  Kleberstein
  Jakten på kleberstein til Nidarosdomen intensiveres.
 • NGU100320.jpg
  kleberstein
  Klebersteinsbrudd Bakkaunet
 • NGU100321.jpg
  kleberstein
  Klebersteinsbrudd Bakkaunet
 • NGU100319.jpg
  kleberstein
  Klebersteinsbrudd Bakkaunet
 • NGU004862.tif
  KLEBERSTEIN
  Vase av kleber fra Beers bruk ved Otta.Høyde 55 cm,diameter 45 cm Bestilt til Danmark.
 • NGU004875.tif
  KLEBERSTEIN
  Nesten 100 år gammel gravsten av kleber på Sel Kirkegård Otta(292524)
 • NGU004863.tif
  KLEBERSTEIN
  person
  Fra N.S.Beers Kleberstensbrudd,Grandalen ved Otta.Arbeidslag
 • ngu000507.tif
  "KLEBERSTEIN
  SERPENTIN"
  Person
  Kværnes, Samnanger. Serpentinkuppel øst for kleberstensbrudd. Personer. Topografi og geologi.
 • NGU003451.tif
  KLEBERSTEIN
  Hurrungene, Lesja. Krystaller av enstatitt i kleberstein Kleber Topografi og geologi
 • NGU101286.jpg
  "Esker
  Serpentinitt
  Vegetasjon
  Kleberstein"
  Eskeren (E) gjennom Hådalen med Rismosjøen foran og Rismotjørna bak, Serpentinittbergartene i Gråberget (G) stikker opp uten vegetasjon. Det har skjedd uttak av kleberstein gra Grøtberget (K)
 • NGU101183.jpg
  "Kleberstein
  serpeninitt"
  Umoden kleberstein i randsonen av serpentinittbergartene i Grøtberget. Initialer og årstall er risset inn i den myke bergarten