Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NGU101799.JPG
  Person
  geolog
  Varebuktaformasjonen, nedre Trias, ved Treskelodden, Hornsund, Svalbard, 27 juli 2006.
 • NGUN004181e.jpg
  BERGGRUNNSGEOLOGI
  Person
  1928
  Kobberskjæringen i Joma Fra venstre: Mr. G.W. Tower- Guggenheims representant, Dir Johan Normann - Grong gruber, Ing. Rönning, Ing. Graff. 11/9 1928, kl. 12 midd. Bl. 8. 1/50 sek. Grong, 1928. jomafeltet Personer Topografi og geologi
 • NGUN004181d.jpg
  BERGGRUNNSGEOLOGI
  Person
  Joma
  1928
  J. Normann ogr G.W. Tower foran Jomahytten. 12/9 1928 kl 12 midd. Sky, Bl. 8. 1/25 sek. Grong, 1928. jomafeltet Personer Topografi og geologi
 • NGUN004181a.jpg
  BERGGRUNNSGEOLOGI
  Person
  1928
  Lensning av røsk fra Joma 12/9 28 sol. Bl. 8. 1/75 sek. Grong, 1928. jomafeltet Personer Topografi og geologi
 • NGUN004167u.jpg
  BERGGRUNNSGEOLOGI
  Person
  Grotte ved Renselelven 2. Grotte ved overenden av samme löp (dvs. Nedenden av Renselelvens underjordiske løp, som viser til NGU004167t) med Martin Vallervann 18/7 kl 12. Sol 1/10 sek. Bl. 7, Avst. 4 m. Funnet i konvolutt merket "16 fotos med filmer fra kartblad Gjevsjøen", men inneholdt 23 bilder, her registrert som NGU004167 a-w. Berggrunn Topografi og geologi
 • NGUN004167s.jpg
  BERGGRUNNSGEOLOGI
  Person
  Nordenden av Strådalskampen serpentinkuppe, Blad Björkvassklump, Ottar Stenkjær. 17/8 35, kl. 17 1/2 Sol, men skygge 10 m avstand. Bl. 6.8. 1/10 sek. Funnet i konvolutt merket "16 fotos med filmer fra kartblad Gjevsjøen", men inneholdt 23 bilder, her registrert som NGU004167 a-w. Berggrunn Topografi og geologi
 • NGUN004167h.jpg
  BERGGRUNNSGEOLOGI
  person
  telt
  NGU-logo
  logo
  Teltplass ved Tveråen, Stigådalen, B. Jævsjö. 27.08.1935 kl. 11 Overskyet Bl. 8. 1/25 sek. Funnet i konvolutt merket "16 fotos med filmer fra kartblad Gjevsjøen", men inneholdt 23 bilder, her registrert som NGU004167 a-w. Berggrunn Topografi og geologi
 • ngu005809a.tif
  FJELLSKJÆRING
  person
  Fjellskjæring i Framnesveien, rett ut for Svoldersgate. Brev. 1905/1912
 • ngu000982.tif
  TORV
  husdyr
  hest
  person
  vogn
  NGU 000982 Hustad, Fræna. Fra Hustad kirke. På baksiden: Fra Hustad kirke i Romsdals amt. Et las torv hjemkjøres sommeren 1903. Kirkebygning. Bebyggelse gård. Hestetransport. Person Kvinnfolkarbeid. Kulturlandskap.
 • NGUD-030016.jpg
  Landskap
  båt
  robåt
  person
  Fra Buvika øst for Tøttdal, mannskap på vei til Hoddøya. Langstranda i bakgr. Med litt av Huken tilhøyre
 • NGUD-030018.jpg
  Morene
  vei
  riksvei
  bil
  person
  kjøretøy
  Tøttdalsmorenen sett fra rv. oppe på selve ryggen. Foto mot syd. 40m. o. h.
 • NGUD-030014.jpg
  Landskap
  bygning
  person
  Fra setrene Skyttholet, foto mot nord. Østrungenvatnet sees.
 • NGUD-030002.jpg
  "Landskap
  Gruve"
  person
  Fra Killingdal Gruber mot ØNØ.
 • NGU101741.jpg
  Kvernstein
  Steinbrudd
  Person
  geolog
  ansatt
  Kvernsteinsbrudd, Høgfjellet, Selbu, Skarvan Roltdalen nasjonalpark, 2007
 • NGU101742.jpg
  Kvernstein
  Steinbrudd
  Kløv
  hest
  Person
  geolog
  Landskap
  Fjell
  ansatt
  Kvernsteinsbrudd, Høgfjellet, Selbu, Skarvan Roltdalen nasjonalpark, 2007
 • NGU053600a.jpg
  portrett
  Professor
  Metallurgi
  Metallurg
  geologi
  Person
  Tegning
  Tegning av E.B. Münster fra NGUs arkiv. Original i NGUs fotoarkiv. Bergkandidat, Professor i metallurgi. E.B. Münster 1816-1888 var utdannet bergkandidat, og var i en årrekke professor i metallurgi i Christiania. Metallurg
 • NGU101729.jpg
  Statue
  Hjallis
  Larvikitt
  Kalkstein
  Fossil
  geolog
  Person
  Kongens gate
  Telegrafen
  Telegrafbygningen
  Skøyteløper
  Skøyter
  Hjalmar Andersen
  ansatt
  Hjalmar Andersen larvikitt kalkstein Telegrafens nybygg fossile_ Geolog
 • NGU101629.jpg
  geolog
  Person
  ansatt
  Bilder fra feltarbeid i Nordgruvefeltet i Røros kommune i juni 2019.
 • NGU101630.jpg
  geolog
  Person
  ansatt
  Bilder fra feltarbeid i Nordgruvefeltet i Røros kommune i juni 2019.
 • NGU101631.jpg
  geolog
  Person
  ansatt
  Bilder fra feltarbeid i Nordgruvefeltet i Røros kommune i juni 2019.
 • NGU101628.jpg
  geolog
  Person
  ansatt
  Bilder fra feltarbeid i Nordgruvefeltet i Røros kommune i juni 2019.
 • NGU101681.jpeg
  Vann
  grunnvann
  grunnvannsprøver
  Person
  Prøvetaking
  PH
  Temperatur
  Målinger
  Oksygenmålinger
  Oksygen
  Grunnvannsprøvetaking i Elverum NSB tomta, 2 brønner etablert i ORMEL prosjektet. En observasjonsbrønn til prøvetaking og en produksjonsbrønn til grunnvarme
 • NGU101830.JPG
  Vann
  grunnvann
  grunnvannsprøver
  Person
  Prøvetaking
  PH
  Temperatur
  Målinger
  Oksygenmålinger
  Oksygen
  Kjøretøy
  Bil
  geolog
  Grunnvannsprøvetaking i Elverum NSB tomta, 2 brønner etablert i ORMEL prosjektet. En observasjonsbrønn til prøvetaking og en produksjonsbrønn til grunnvarme
 • NGU101829.JPG
  Vann
  grunnvann
  grunnvannsprøver
  Person
  Prøvetaking
  PH
  Temperatur
  Målinger
  Oksygenmålinger
  Oksygen
  Grunnvannsprøvetaking i Elverum NSB tomta, 2 brønner etablert i ORMEL prosjektet. En observasjonsbrønn til prøvetaking og en produksjonsbrønn til grunnvarme
 • NGU101828.JPG
  Vann
  grunnvann
  grunnvannsprøver
  Person
  Prøvetaking
  PH
  Temperatur
  Målinger
  Oksygenmålinger
  Oksygen
  Grunnvannsprøvetaking i Elverum NSB tomta, 2 brønner etablert i ORMEL prosjektet. En observasjonsbrønn til prøvetaking og en produksjonsbrønn til grunnvarme