Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NGU100565.jpg
  Andfjorden, havstykke mellom Andøya i vest og Senja i øst; ca. 30 km bred, største dyp 517 m. Fylkesgrensen mellom Nordland og Troms går i Andfjorden. (Fra snl.no,25.02.2014)
 • NGU100569.jpg
  I vestlige deler av Tromsøflaket finner vi noen særegne langstrakte rygger som kan være opptil 90 meter høye, 5 km brede og fl ere titalls km lange. Ved startpunktet finner vi store dype forsenkninger – gjerne opp til 5 x 5 km, og nesten 100 m dype (fi gur 4). Disse ble dannet ved at isen grov med seg masser fra det som i dag er forsenkninger, og la igjen de samme massene i ryggene. Disse bunnformene er et godt eksempel på at fiskerne har gitt geologiske strukturer navn som reflekterer økosystemene – ”Steinbitryggen” og ”Sopphola” (”sopp” er en vanlig betegnelse på svamper). Tromsøflaket, vestlige deler
 • NGU100570.tif
  I vestlige deler av Tromsøflaket finner vi noen særegne langstrakte rygger som kan være opptil 90 meter høye, 5 km brede og fl ere titalls km lange. Ved startpunktet finner vi store dype forsenkninger – gjerne opp til 5 x 5 km, og nesten 100 m dype (fi gur 4). Disse ble dannet ved at isen grov med seg masser fra det som i dag er forsenkninger, og la igjen de samme massene i ryggene. Disse bunnformene er et godt eksempel på at fiskerne har gitt geologiske strukturer navn som reflekterer økosystemene – ”Steinbitryggen” og ”Sopphola” (”sopp” er en vanlig betegnelse på svamper). Tromsøflaket, vestlige deler
 • NGU100571.tif
  Sularevet består av nesten 1000 korallrev som ligger langs Sularyggen. I hovedsak ligger revene på rygger laget av isbreene som skuret over området for mer enn 10000 år siden, men vi finner også korallrev på flankene av isfjellpløyemerker
 • NGU100566.tif
  Skråningskart basert på multistrålebatymetri over Andøyagjelet (Bleiksdjupet) rett NV fo Andøya, som sees i underkant av bildet (satelittbilde) Skråning fra 0 (blå farger) til ca. 30 grader (rødt)
 • NGU100568.tif
  3D-modell basert på multistrålebatymetri over eggakanten vest for Røst. Den flate gulgrønne delen til høyre viser ytre deler av sokkelen, med isfjellpløyemerker og små korallrev som sitter langs pløyemerkene. I venstre og sentral del vises Trenadjupraset - et stort undersjøisk ras som er ca. 4000 år gammelt. Ryggene og haugene i denne delen er rasmetariale. ER Mapper 6.3 hetotiff
 • NGU100288.jpg
  Mareano Ombord på G.O.Sars i havområdene vest for Troms og Lofoten. Nordland Troms
 • NGU100287.jpg
  Mareano Ombord på G.O.Sars i havområdene vest for Troms og Lofoten. Nordland Troms
 • NGU100509.jpg
  fjell, sjø, hav, brygge, båt, tinder, fjellvegg, feltarbeid - på vei til Myre for å reparere litt på GO Sars.
 • NGU100503.jpg
  Fotografert fra skuta GO Sars, gjennom vinduet i lugaren: Hav, sjø, bølger
 • NGU100502.jpg
  Fotografert fra skuta GO Sars, gjennom vinduet i lugaren: Hav, sjø, bølger
 • NGU100501.jpg
  Fotografert fra skuta GO Sars, gjennom vinduet i lugaren: Hav, sjø, bølger
 • NGU100508.jpg
  fjell, sjø, hav, brygge, båt, tinder, feltarbeid - på vei til Myre for å reparere litt på GO Sars.
 • NGU100507.jpg
  fjell, sjø, hav, brygge, båt, tinder, feltarbeid - på vei til Myre for å reparere litt på GO Sars.
 • NGU100506.jpg
  fjell, sjø, hav, brygge, båt, tinder, feltarbeid - på vei til Myre for å reparere litt på GO Sars.
 • NGU100505.jpg
  fjell, sjø, hav, brygge, båt, tinder, feltarbeid - på vei til Myre for å reparere litt på GO Sars.
 • NGU100504.jpg
  fjell, sjø, hav, brygge, båt, tinder, feltarbeid - på vei til Myre for å reparere litt på GO Sars.
 • NGU100500.jpg
  Fotografert fra skuta GO Sars. Hav, måker
 • NGU100499.jpg
  Fotografert fra skuta GO Sars. Hav, måker
 • NGU100285.jpg
  Mareano Ombord på G.O.Sars i havområdene vest for Troms og Lofoten. Multicore senkes til bunns, for så å heises ombord i båten med prøver av løsmassene i havbunnen Nordland Troms
 • NGU100284.jpg
  Mareano. Ombord på G.O.Sars i havområdene vest for Troms og Lofoten. Multicore senkes til bunns, for så å heises ombord i båten med prøver av løsmassene i havbunnen. Nordland Troms
 • NGU100498.jpg
  Fotografert fra skuta GO Sars, gjennom vinduet i lugaren:
 • NGU100282.jpg
  Mareano Ombord på G.O.Sars i havområdene vest for Troms og Lofoten. Multicore senkes til bunns, for så å heises ombord i båten med prøver av løsmassene i havbunnen Nordland Troms
 • NGU100283.jpg
  Mareano Ombord på G.O.Sars i havområdene vest for Troms og Lofoten. Multicore senkes til bunns, for så å heises ombord i båten med prøver av løsmassene i havbunnen Nordland Troms
 • NGU100281.jpg
  Mareano Ombord på G.O.Sars i havområdene vest for Troms og Lofoten. Multicore senkes til bunns, for så å heises ombord i båten med prøver av løsmassene i havbunnen Nordland Troms