• "Landskap
  Granitt"
  Dias
  Fra toppen av Storfjellet, foto mot nord. Gården Åli midt på foto. Det snaue granittfjellet i bakgr. Er Krokstadfjell med Fagerdalsheian.
 • Morene
  Bebyggelse
  Bygninger
  Elvemel
  Sandmel
  Forsiden av morenen i Musken, Mannfjord, K-blad Kjøpsvik.(533468).
 • Elvemel
  Sandmel
  Bygninger
  Bebyggelse
  Morene
  Sandmel i forsiden av morenen ved Musken, Mannfjord. K-blad Kjøpsvik.(533468).
 • Elvemel
  Sandmel
  Bygninger
  Bebyggelse
  Morene
  Sandmel i forsiden av morenen ved Musken, Mannfjord. K-blad Kjøpsvik.(533468).
 • "BREELVAVSETNING
  GEOMORFOLOGI "
  Bebyggelse
  Bygd
  Bygninger
  Terrasse
  Terrassen ved Rygg, Ravnestad - Arnestad sett fra veien opp for Tystad. Panorama lagd av NGU000281 og NGU000282 Se også NGU000283.
 • Laboratoriet
  Lab
  BASE-prosjektet
  BASE
  Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway» (BASE)
 • Laboratoriet
  Lab
  BASE-prosjektet
  BASE
  Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway» (BASE)
 • Laboratoriet
  Lab
  BASE-prosjektet
  BASE
  Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway» (BASE)
 • Laboratoriet
  Lab
  BASE-prosjektet
  BASE
  Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway» (BASE)
 • Laboratoriet
  Lab
  BASE-prosjektet
  BASE
  Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway» (BASE)
 • Laboratoriet
  Lab
  BASE-prosjektet
  BASE
  Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway» (BASE)
 • Pyritt
  Svovelkis
  Har jeg funnet gull? Kan ligne, men dette er mineralet pyritt eller svovelkis. Mineralet består av jern og svovel og har kjemisk formel FeS. På engelsk blir den også kalt "Fool`s gold" fordi mange har forvekslet den med gull. Når mineralet pyritt får "vokse fritt" får det kubisk form, som vist på bildet. Dette er et vanlig mineral og kan ofte finnes i bergarter som er rik på jern og svovel. Dette er bilder fra borekjerne fra Smøla, som logges i forbindelse med BASE 3 prosjektet. Et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bologna, med støtte fra Forskningsrådet. BASE – om forvitret grunnfjell | Norges geologiske undersøkelse (ngu.no)
 • Pyritt
  Svovelkis
  Har jeg funnet gull? Kan ligne, men dette er mineralet pyritt eller svovelkis. Mineralet består av jern og svovel og har kjemisk formel FeS. På engelsk blir den også kalt "Fool`s gold" fordi mange har forvekslet den med gull. Dette er et vanlig mineral og kan ofte finnes i bergarter som er rik på jern og svovel. Dette er bilder fra borekjerne fra Smøla, som logges i forbindelse med BASE 3 prosjektet. Et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bologna, med støtte fra Forskningsrådet. BASE – om forvitret grunnfjell | Norges geologiske undersøkelse (ngu.no)
 • Pyritt
  Svovelkis
  Har jeg funnet gull? Kan ligne, men dette er mineralet pyritt eller svovelkis. Mineralet består av jern og svovel og har kjemisk formel FeS. På engelsk blir den også kalt "Fool`s gold" fordi mange har forvekslet den med gull. Dette er et vanlig mineral og kan ofte finnes i bergarter som er rik på jern og svovel. Dette er bilder fra borekjerne fra Smøla, som logges i forbindelse med BASE 3 prosjektet. Et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bologna, med støtte fra Forskningsrådet. BASE – om forvitret grunnfjell | Norges geologiske undersøkelse (ngu.no)
 • Pyritt
  Svovelkis
  Har jeg funnet gull? Kan ligne, men dette er mineralet pyritt eller svovelkis. Mineralet består av jern og svovel og har kjemisk formel FeS. På engelsk blir den også kalt "Fool`s gold" fordi mange har forvekslet den med gull. Dette er et vanlig mineral og kan ofte finnes i bergarter som er rik på jern og svovel. Dette er bilder fra borekjerne fra Smøla, som logges i forbindelse med BASE 3 prosjektet. Et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bologna, med støtte fra Forskningsrådet. BASE – om forvitret grunnfjell | Norges geologiske undersøkelse (ngu.no)
 • Pyritt
  Svovelkis
  Har jeg funnet gull? Kan ligne, men dette er mineralet pyritt eller svovelkis. Mineralet består av jern og svovel og har kjemisk formel FeS. På engelsk blir den også kalt "Fool`s gold" fordi mange har forvekslet den med gull. Dette er et vanlig mineral og kan ofte finnes i bergarter som er rik på jern og svovel. Dette er bilder fra borekjerne fra Smøla, som logges i forbindelse med BASE 3 prosjektet. Et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bologna, med støtte fra Forskningsrådet. BASE – om forvitret grunnfjell | Norges geologiske undersøkelse (ngu.no)